MXT MOSFETs

ProductConfigurationVDS [V]IDS [A] @ 25°CVGS(th), typ. [V]RDS(ON) [mΩ] @ VGS=Qg, typ. [nC] @ 10VPackageAEC-Q101Datasheet
10V(Typ.)10V(Max.)4.5V
AMDV030N150URHSingle3029.01.911.015.022.58.3PDFN33O
AMDU040N014VRHSingle40194.03.11.11.471.0PDFN56O
AMDUA040N070RHDual4035.03.26.17.423.5PDFN56 DualO
AMDU040N04xVRHSingle4087.03.23.54.x23.0PDFN56O
AMDD040P067RHSingle-40-90.0-1.95.86.710.3115.0DPAKO
ProductConfigurationVDS [V]IDS [A] @ 25°CVGS(th), typ. [V]RDS(ON) [mΩ] @ VGS=Qg, typ. [nC] @ 10VPackageAEC-Q101Datasheet
10V(Typ.)10V(Max.)4.5V
AMDW1723FSingle40192 (TO-220)3.01.62.088.3Sawn on FoilO
AMDW040N014VFSingle40194.03.11.11.471.0Sawn on FoilO
AMDW040N060VFSingle4079 (DFN56)2.05.06.028.0Sawn on FoilO
AMDW060N021VFSingle60-2.31.952.73.45243.0Sawn on FoilO


Discrete IGBTs

ProductVCE [V]IC [A] 100°CVCE(sat) [V]Switching Energy [mJ]Short circuit withstand timeOptionPackageAEC-Q101Datasheet
EonEoff
AMBQ40T65PHR650401.65TBDTBD10Diode co-pakTO-247O
AMBQ40T120RFR1200401.8TBDTBD10Diode co-pakTO-247O
RoHS Compliant

파워 솔루션 세일즈  

매그나칩에서 최적의 파워 솔루션을 찾으세요.