HV MOSFETs 200V

ProductVds [V]Ids [A] 25°CVgs(th) [Max V]Rds(on) [mOhm Max] at Vgs=10VQg[nC]OptionPackageDatasheet
MaxTyp
MDHT4N20YURH2000.852.0135011003.2SOT-223
MDD4N20YRH2003.02.0135011003.2DPAK
MDD7N20CRH2005.04.06905805.1C-ver.DPAK

* R2FET: Rapid Recovery MOSFET, TO-220FS: Trim Lead, IPAK-SL: Short Lead, IPAK-VSL: Very Short Lead
C-Ver.: Vgs(th)=Max 4.0V, G-Ver.: High Rg, B-Ver.: High Rg + Vgs(th)=Max 4.0V

RoHS Compliant

电源解决方案销售

美格纳为您提供最佳电源解决方案。